Блог дээрх бүх мэдээ мэдээлэл, хичээлүүд, вэбдезайн, монгол бичиг, хуучин монгол бичиг сурах хичээл

21. Januar 2018

Mongolische Schrift Kultur, Kalligrafie und Geschichte

Wie der mongolische Kalligraf und Poet Mend-Ooyo sagte:Das gesprochene Wort fliegt vorbeiDas geschriebene Wort bleibt Die mongolische Kaligraphie ist ein außergewöhnliches Merkmal der mongolischen Kulturund des […]
31. August 2014

Wussten Sie schon…

Quelle:“Mongolia facts“ Wussten Sie schon, dass die Mongolei das Land mit der höchsten Anzahl von Pferden pro Kopf ist? Wussten Sie schon, dass die Mongolei die […]
27. Februar 2014

Эвхмэл бичиг (folded script)

Бичиг үсэг хөгжиx явцад бичгийн хэрэглээний шаардлага өссөнөөр бичгийн янз бүрийн шинэ хэлбэр маяг үүсч төрдөг.Эвхмэл бичиг нь ийм маягаар XIII зуунд Хубилай хааны үед хэрэглэж […]